Jak wybrać beneficjenta polisy na życie?

Wybór beneficjenta, czyli osoby lub osób, które otrzymają świadczenie z polisy na życie po śmierci ubezpieczonego, jest jedną z najważniejszych decyzji przy zakładaniu ubezpieczenia na życie. Beneficjent otrzymuje wyznaczoną sumę pieniężną, która może być wsparciem finansowym w trudnych chwilach po stracie bliskiej osoby. Dlatego decyzja o wyborze beneficjenta powinna być przemyślana i oparta na jasnych kryteriach, aby zapewnić, że środki trafią do tych, którzy będą ich najbardziej potrzebować.

Kogo wybrać na beneficjenta?

Decyzja o tym, kogo wskazać jako beneficjenta, często zależy od osobistej sytuacji życiowej ubezpieczonego. Wiele osób decyduje się na wyznaczenie jako beneficjentów członków najbliższej rodziny – małżonka, dzieci, czasami rodziców czy rodzeństwa. Warto jednak pamiętać, że beneficjentem może być każda osoba, firma, a nawet organizacja charytatywna.

Rodzina – Wybór członków rodziny jako beneficjentów jest najczęściej motywowany chęcią zapewnienia im stabilności finansowej po swoim odejściu. Szczególnie ważne jest to w przypadku osób będących głównymi żywicielami rodziny.

Partner życiowy – Niezależnie od tego, czy jesteście małżeństwem, warto rozważyć zabezpieczenie partnera, z którym dzieli się życie. Ustanowienie partnera jako beneficjenta może pomóc w zabezpieczeniu jego przyszłości finansowej.

Dzieci – Ubezpieczający często wybierają dzieci jako beneficjentów, aby zapewnić im środki na edukację, start w dorosłość czy bezpieczeństwo finansowe.

Organizacje charytatywne – Niektórzy decydują się przekazać świadczenie z polisy na rzecz wybranej organizacji charytatywnej, co jest sposobem na wspieranie ważnych dla nich celów nawet po śmierci.

Jakie są kwestie prawne związane z wyborem beneficjenta?

Wybór beneficjenta wiąże się z kilkoma kwestiami prawnymi, które warto rozważyć. W niektórych jurysdykcjach na przykład, małżonek może mieć prawne prawo do części sumy z polisy, nawet jeśli nie został wyznaczony jako beneficjent. Ponadto, ważne jest, aby upewnić się, że wszelkie wskazania są jasne i jednoznaczne, aby uniknąć konfliktów lub nieporozumień w przyszłości.

Zmiana beneficjenta

Życie nie jest statyczne, a zmiany w sytuacji rodzinnej, zawodowej czy finansowej mogą wpłynąć na decyzję o tym, kto powinien być beneficjentem. Warto więc pamiętać, że większość polis na życie pozwala na zmianę beneficjenta w dowolnym momencie. Regularne przeglądanie polisy i dokonywanie niezbędnych aktualizacji zapewni, że ubezpieczenie nadal będzie odpowiadać aktualnym potrzebom ubezpieczonego.

Skutki finansowe wyboru beneficjenta

Wybór beneficjenta wpływa także na kwestie podatkowe. W niektórych krajach świadczenia wypłacane z polisy na życie mogą być opodatkowane w zależności od tego, kto jest beneficjentem. Rozumienie tych aspektów jest istotne, by maksymalnie wykorzystać korzyści płynące z polisy i zminimalizować potencjalne obciążenia podatkowe dla beneficjenta.

Dr Marcelina Szuwarek
Doktor | + posts

Doktor Ekonomii. Specjalistka ds. ubezpieczeń.